Skip to content

Det innebär att om du avlider under utbetalningstiden fortsätter pensionen att utbetalas till insatt förmånstagare under resteran­de utbetalningstid. Avlider du före utbetalningsstart betalas pensionen till insatt förmånstagare under 5 år.

Efterlevandeskydd kan du välja som har PLUSpension. Avlider du före din pensionering, får insatta förmånstagare den pension du själv skulle fått vid 65 år.

Du kan ta bort eller lägga till återbetalningsskydd/efterlevandeskydd fram tills det att du startar din pensionsutbetalning. Efter utbetalningen har påbörjats kan du ändra insatt förmånstagare men inte ta bort eller lägga till återbetalningsskydd/efterlevandeskydd.

Förmånstagare är den eller de personer som får ersättning från din försäkring om du avlider innan dina försäkringar är fullt utbetalda.

Enligt Inkomstskattelagen kan endast följande personer sättas in som förmånstagare:

a) make eller tidigare make
b) sambo eller tidigare sambo
c) barn/styvbarn/fosterbarn till dig själv eller till någon person enligt a) eller b)

Du kan ta bort eller lägga till återbetalningsskydd/efterlevandeskydd fram tills det
att du startar din pensionsutbetalning. Efter utbetalningen har påbörjats kan du ändra insatt förmånstagare men inte ta bort eller lägga till återbetalningsskydd/efterlevandeskydd

Har du valt bort efterlevandeskyddet och avlider före uttagsstarten eller under utbetalningstiden delas ditt försäkringskapital av övriga försäkringstagare. Detta kallas arvsvinst. Arvsvinsterna innebär att du som valt bort efterlevandeskydd får något högre pension själv.

Back To Top