Skip to content

Traditionell försäkring är en trygg sparform där VFF Pension ansvarar för placeringen av kapitalet. VFF Pension garanterar en viss värdetillväxt och dessutom finns möjlighet till återbäring. Avkastning utöver den garanterade räntan läggs till som återbäring. Återbäring tilldelas när verksamheten ger överskott. Tilldelad återbäring är inte garanterad utan kan minskas vid ogynnsamt utfall i framtiden.

Den garanterade räntan är 0,7 %.
Återbäringsräntan är på Volvo Företagspension 7 %, på SAF-LO 9 %, T10 9 % och PLUSpension 9 %.

Back To Top