Skip to content

Privat pension är pension som du själv har betalt in.
Tjänstepension är pension som din arbetsgivare har betalt in.

Nej, premier till tjänstepension är inte avdragsgilla.

Nej, inte för anställda med kollektivavtal/tjänstepension i sin anställning.
Från den 1 januari 2016 har avdragsrätten för privat pensionssparande slopats helt. Undantag finns för enskilda näringsidkare och de som helt saknar tjänstepension i sin anställning.

OBS! Fr o m 2019 är PLUSpension stängd för nyteckning, premieinbetalning samt inflytt av kapital. Befintliga PLUSpensioner påverkas inte. Din PLUSpension kommer att förvaltas och administreras som tidigare.

Utöver den avtalade premien kan du själv förstärka din Volvo Företagspension genom att omvandla tidbankstimmar till pensionspremier. Förutom att du får en högre pension lägger företaget även till ca 5% extra på din avsättning vilket ökar din framtida pension ytterligare.

AB Volvos årspremie för arbetare och tjänstemän för år 2023 är 11 304 kr, dvs. 942 kr per månad under perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Halv årspremie är 5 652 kr för år 2023 dvs. 471 kr per månad.

Volvo Cars månadspremie för arbetare och tjänstemän är fr o m 1 oktober 2023 718 kr per månad.

Back To Top