Skip to content

Du kan själv påverka hur mycket du får i pension. Ju längre du väntar med att ta ut pensionen, desto högre blir den.

  • För att räkna på och jämföra hur stor din pension blir för uttag vid olika åldrar kan du logga in på minPension.se. Där får du en samlad bild av din pension: den allmänna pensionen från staten, tjänstepensionen från din arbetsgivare och om du har ett eget pensionssparande.

Ja, du bör inte ha hög risk på ditt sparande när du närmar dig pensionering. En tumregel är att inte ha mer än en fjärdedel av sitt sparande i aktier när man går i pension.

Du kan tidigast ta ut din allmänna pension, helt eller delvis, från 63 års ålder. Om du är född 1958 eller tidigare så gäller övergångsregler. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut allmän pension.

Tjänstepension kan du ta ut när ditt pensionsavtal medger det. Har du arbetat inom flera områden kan du ha fler än en tjänstepension.

Tjänstepensionen är en viktig del av den totala pensionen. Om du är anställd inom kommun eller landsting, eller om du är anställd inom staten kan du vara säker på att du har tjänstepension. Detsamma gäller om du jobbar hos en privat arbetsgivare som har kollektivavtal. Arbetsgivare utan kollektivavtal behöver inte betala tjänstepension, men många väljer att göra det ändå.

Kollektivavtalad tjänstepension upphandlas i avtal mellan fack och arbetsgivare. Därför finns det många olika tjänstepensionsavtal. Vilket av dem som gäller för dig beror på vilket avtalsområde du arbetar inom. Nedan ser du de fyra största avtalen.

ITP: för privatanställda tjänstemän.
Avtalspension SAF-LO: för privatanställda arbetare.
PA 16: för statligt anställda.
KAP KL: för anställda inom kommun och landsting.

Så länge du arbetar så tjänar du in till allmän pension. Om du väntar med att ta ut allmän pension får du mer i pension för varje år du väljer att skjuta upp pensionsuttaget. Om du fortsätter arbeta så får du ett förhöjt jobbskatteavdrag från och med det år du fyller 66 år.

På Skatteverkets hemsida ser du hur skatten påverkas beroende på hur stor pension du planerar att ta ut. Brytpunkten för 20 % statlig inkomstskatt går vid en årsinkomst på 615 300 kr för dig upp till 66 år. Om du har  fyllt 66 vid årets ingång är brytpunkten 697 300 kr. Brytpunkterna avser inkomståret 2024.

Från och med det år du fyller 67 år får du ett förhöjt grundavdrag som sänker skatten på dina pensionsutbetalningar.

När du vill börja ta ut din allmänna pension ska du kontakta Pensionsmyndigheten och skicka din ansökan senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Från dina försäkringsbolag kommer en ansökan om pension hem till dig automatiskt omkring några månader innan du uppnår pensionsålder.

Konsumentverket beräknar att vi är pensionärer ungefär en femtedel av våra liv. Du kan göra en budget för ditt liv som pensionär på Konsumentverkets hemsida. På minPensions hemsida kan du se din intjänade pension och göra beräkningar på olika uttag av din pension.

Det går att göra uppehåll i utbetalning av den allmänna pensionen och återuppta den senare. Det går däremot inte att göra uppehåll i utbetalning av tjänstepension och privata pensionsförsäkringar.

För tjänstepension och privat pension är kortaste utbetalningstid generellt 5 år och utbetalningen får starta tidigast månaden efter du har fyllt 55 år. Om utbetalningen slutar den månad du fyller 65 år kan din utbetalning för privat pension vara kortast 3 år. Kortast utbetalningstid för de tjänstepensioner VFF Pension betalar ut är 5 år.

Om du har försäkringar med återbetalningsskydd kommer dina förmånstagare att få dina pengar om du avlider innan hela din pension hunnit betalas ut. Efter att utbetalning har påbörjats går det inte att lägga till eller ta bort återbetalningsskyddet. Du kan dock  ändra ordningsföljden på dina förmånstagare efter att utbetalningen har påbörjats. Om du har pensionssparande utan återbetalningsskydd kan det vara bra att ta ut det före pensionssparande med återbetalningsskydd. Om du inte har återbetalningsskydd får du mer i pension.

I samband med att du går i pension kan du välja till efterlevandeskydd på premiepensionen.

A-kassan samordnas vid uttag av allmän pension och tjänstepension. Detta betyder att din A-kassa minskar med det belopp du får i pension. Någon samordning görs däremot inte med eventuella privata pensionsförsäkringar.

För att få rätt till bostadstillägg måste du ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepensionen. Det spelar ingen roll om du hyr eller äger din bostad.

På Pensionsmyndighetens hemsida kan du läsa mer om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd samt göra beräkningar för att se om du har rätt till bostadstillägg.

Den allmänna pensionen består av två delar, dels inkomstpremie- och tilläggspension, som man tjänat in genom arbete under livet och som man själv har betalat avgifter för, dels (för vissa) garantipension som staten betalar ut.

Oavsett var man bosätter sig har man rätt att få ut den del av pensionen som man själv tjänat in till. Garantipensionen, som är ett skattefinansierat grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet, kan man däremot normalt inte ta med sig om man flyttar utanför EU.

Alla dina övriga intjänade pensioner, inklusive Volvo Företagspension och övriga tjänstepensioner, kommer att betalas ut till dig oavsett vilket land du flyttar till.

Om du inte har en väsentlig anknytning till Sverige är skatten 25 % (SINK) eller lägre om Sverige har en överenskommelse med  landet du funderar på att flytta till. Ansökan om SINK-skatt gör du hos Skatteverket.

Tänk på att om du i framtiden byter till en ny adress utomlands får vi inte information om detta, utan du måste själv anmäla din nya adress direkt till oss, antingen via mejl eller vanligt brev.

Kontakta någon av våra försäkringsadministratörer genom att ringa 031-66 12 10. Kontakta även dina övriga försäkringsgivare.

Pensionsmyndighetens hemsida; www.pensionsmyndigheten.se

minPensions hemsida; www.minpension.se

Konsumentverkets hemsida;   www.konsumentverket.se/for-konsument/

Back To Top