Skip to content

Ny årspremie för dig inom Volvo Car Group

Årspremien för Volvo Car Group år 2016 ändrades från 4 860 kr till 6 000 kr, dvs. från 390 kr till 500 kr per månad. Premien är numera värdesäkrad genom att den följer inkomstbasbeloppets utveckling.

Back To Top