Skip to content

VFF Pension höjer återbäringsräntan

Från den 1:e augusti 2023 höjer vi återbäringsräntan från 2 % till 3 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO höjer vi återbäringsräntan  från 3 % till 4 % , för Alternativ ITP T10 höjer vi från 3 % till 4 % samt PLUSpension höjs från 3 % till 4 %. Höjningen görs för att anpassa vår återbäringsränta  till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna.

Back To Top