Skip to content

VFF Pension höjer återbäringsräntan

Från den 1:e maj 2023 höjer vi återbäringsräntan från 1 % till 2 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO höjer vi återbäringsräntan  från 2 % till 3 % , för Alternativ ITP T10 höjer vi från 2 % till 3 % samt PLUSpension höjs från 2 % till 3 %. Höjningen görs för att anpassa vår återbäringsränta  till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna.

Back To Top