Skip to content

VFF Pension ändrar prognosräntan

För att anpassa till rådande ränteläge har VFF Pension beslutat att från den 1 januari 2022 sänka prognosräntan. Prognosräntan är den ränta som används för att beräkna framtida ej garanterad återbäring. För Volvo Företagspension, Avtalspension SAFLO, Alternativ ITP T10 samt PLUSpension sänks prognosräntan från 2% till 1,5%.

Sänkningen av prognosräntan påverkar inte garanterad pension per månad. Däremot kommer beräknad återbäring per månad att bli lägre i och med att vi sänker prognosen för framtida återbäring.

När det gäller ditt försäkringskapital så påverkas det inte av prognosräntan. Försäkringskapitalet växer varje dag med den återbäringsränta som gäller, för närvarande 6 % för Volvo Företagspension och 10 % för PLUSpension, SAFLO och T10.

Back To Top