Skip to content

VFF Pension höjer återbäringsräntan

Från den 1:e maj 2021 höjer vi återbäringsräntan från 4 % till 5 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO, Alternativ ITP T10 samt PLUSpension höjer vi återbäringsräntan  från 6 % till 8 %. Höjningen görs för att anpassa vår återbäringsränta  till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna.

Back To Top