Skip to content

VFF Pension höjer återbäringsräntan!

Från den 1:e februari 2024 höjer vi återbäringsräntan från 3 % till 5 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO höjer vi återbäringsräntan  från 4 % till 6 % , för Alternativ ITP T10 höjer vi från 4 % till 6 % samt PLUSpension höjs från 4 % till 6 %. Höjningen görs för att anpassa vår återbäringsränta  till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna.

Back To Top