Skip to content

VFF Pension höjer återbäringssräntan

För att anpassa vår återbäringsränta  till den faktiska avkastning som VFF Pension har haft under de senaste månaderna har vi beslutat att höja återbäringsräntan.
Från den 1:e mars 2021 höjer vi återbäringsräntan från 3 % till 4 % för Volvo Företagspension. För Avtalspension SAF-LO, Alternativ ITP T10 samt PLUSpension höjer vi återbäringsräntan  från 5 % till 6 %.

Back To Top