skip to Main Content

Ny årspremie för dig inom Volvo Car Group

Årspremien för Volvo Car Group år 2016 ändrades från 4 860 kr till 6 000 kr, dvs. från 390 kr till 500 kr per månad. Premien är numera värdesäkrad genom att den följer inkomstbasbeloppets utveckling.

2016-10-31

Nu skickar vi ut årets utskick av levnadsintyg

Varje år skickar VFF Pension ut en förfrågan till de personer som är bosatta utanför Sverige och som vi betalar ut pension till. Denna rutin gör vi för att säkerställa att de uppgifter som vi har är aktuella. Nedan finns…

2016-10-10
Back To Top